vereniging

N.V.O.A. 'VESALIUS' is de Nederlandse Vereniging voor Obductieassistenten, Overledenenverzorgers en Thanatopracteurs.
Actief sinds 1984
Opgericht te Rotterdam op 4 juni 1986
Registratienummer K.v.K: V403455206


WAAROM LID WORDEN?
De vereniging heeft tot doel de leden te ondersteunen in hun beroep als obductieassistent,  overledenenverzorger en thanatopracteur in de ruimste zin van het woord.


WAT KOST HET LIDMAATSCHAP.

Het lidmaatschap kost 75,- euro per jaar.

Het rekening nummer van de NVOA Vesalius is:

IBAN  NL40 INGB 0005584851

BIC    INGBNL2A


ALS LID ZIJN DE VOORDELEN:

Contacten met de leden.
Uitwisseling van ervaringen (nationaal en internationaal) d.m.v. symposia, workshops, trainingen etc.
Het verspreiden van beroepsgerelateerde publicaties d.m.v. het Info-contactblad
Bezoek aan ziekenhuizen en instellingen waar collega's werkzaam zijn.
Mogelijkheid tot gebruik van Vesalius intranet.


Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de N.V.O.A. " Vesalius"